Zarybňovanie

Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2019, plán zarybňovania na rok 2020

Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2018, plán zarybňovania na rok 2019

Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2017, plán zarybňovania na rok 2018

Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2016, plán zarybňovania na rok 2017

Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2014, plán zarybňovania na rok 2015
PLÁN ZARYBŇOVANIA V ROKU 2014

 

                            m n o ž s t v o

                               povinné                              hodnota

druh ryby                zarybnenie         plán                  €_            

kapor trojročný         250 kg         800 kg                  1 950   

šťuka roček               0                 400 kg                  3 200          

podustva             10 000 kusov      40 000 kusov       5 600   

pstruh pot. ročný    10 000 kusov   15 000 kusov       3 000     

pstruh pot. rýchlený      0             30 000 kusov       2 500     

pstruh dúhový lovný       0          1 000 kg                4 000    

lipeň ročný           6 500 kusov   12 000 kusov          5 000     

mrena ročná               0              1 000 kusov             800  

mieň ročný                0                 500 kusov              250               

hlavátka                100 kusov       40 kg                     800

Celkové plánované náklady na násady sú              27 100                                      

 

 

 

 

 PLÁN ZARYBŇOVANIA V ROKU 2013

 

 

                            m n o ž s t v o

                      povinné                        hodnota

druh ryby              zarybnenie         plán                 €_            

kapor trojročný         250 kg         800 kg               1 920   

šťuka roček               0            400 kg                   3 200          

podustva             10 000 kusov   40 000 kusov      4 800   

pstruh pot. ročný    10 000 kusov   15 000 kusov   2 740     

pstruh pot. rýchlený      0         30 000 kusov        2 420     

pstruh dúhový lovný       0          1 000 kg             3 780    

lipeň ročný           6 500 kusov   12 000 kusov       4 310     

mrena ročná               0            500 kusov                390  

mieň ročný                0            500 kusov                 240               

hlavátka                100 kusov       40 kg H2               800

Celkové plánované náklady na násady sú  24 600 €.                                               

 

 

ZARYBŇOVANIE V ROKU 2012

                                        Skutočnosť  zadarmo

druh ryby                 plán                    MO___                   z Rady  

kapor trojročný           800 kg              800 kg                   600 kg      

šťuka roček               400 kg               300 kg

podustva               40 000 kusov         40 000 kusov            

pstruh pot. ročný      12 000 kusov     12 000 kusov 

pstruh pot. štvrťročný 40 000 kusov   50 000 kusov

lipeň ročný 10 cm      12 000 kusov   12 000 kusov    3 500 ks       

mrena ročná             1 000 kusov       1 700 kusov          

pstruh dúhový lovný     1 100 kg         1 200 kg            

hlavátka ročná            100 kusov           20 kg   

mieň ročný                500 kusov          120 kusov

 

Celková hodnota zakúpených násad je 22 366,81 €,

hodnota násad z Rady 2 432,32 €.

Násady zadarmo z Rady sú za poskytnutie revíru číslo

3-0070-1-1 a 3-0080-5-1 do celozväzovej povolenky a z rezervného fondu Rady  

 

  Z odchovných tokov Riečka a Lomnica bolo do lovných tokov vysadené 187 kusov pstruha potočného.

 

  Plánované náklady na zarybnenie vo výške 24 600 € neboli dodržané, hlavne z dôvodu dodania násad o menšej dĺžke ako boli objednávané a nedodania objednaného množstva násad šťuky a mieňa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN ZARYBŇOVANIA V ROKU 2011

 

                                        množstvo                                cena

                        povinné

druh ryby              zarybnenie              plán                       €____             

kapor trojročný            250 kg            800 kg                    1 920

šťuka roček                  0                   400 kg                     3 285       

podustva ročná          10 000 kusov   30 000 kusov         3 600

pstruh pot. ročný       10 000 kusov   12 000 kusov         2 089  

pstruh pot. štvrťroč.        0                30 000 kusov          2 009  

pstruh dúhový lovný          0                 1 000 kg               3 220 

lipeň ročný              6 500 kusov       12 000 kusov          4 517  

mrena ročná                  0                  1 000 kusov           1 100

mieň ročný                   0                    1 000 kusov              800            

hlavátka dvojročná         100 kusov        100 kg                1 990

Celková hodnota násad                                24 530                                 

 

 

 

 ZARYBŇOVANIE V ROKU 2010

 

druh ryby                 plán             MO           z Rady___   

kapor dvojročný           750 kg            750 kg       500 kg 

šťuka roček                 300 kg            100 kg

podustva                    40 000 kusov      49 000 kusov            

pstruh pot. ročný        20 000 kusov      20 000 kusov 

pstruh pot. štvrťročný 30 000 kusov      43 300 kusov

lipeň ročný 10 cm        20 000 kusov      20 000 kusov

lipeň dvojroček                                            40 kg

pstruh dúhový lovný     1 200 kg          1 200 kg             

hlavátka ročná             200 kusov           0 kg – dvojročná

mieň ročný                  1 000 kusov           0 kusov

 

Celková hodnota zakúpených násad je    19 437,88 €,hodnota násad

 Rady 1 989 €.

 

 Z odchovných tokov Riečka a Lomnica bolo do lovných tokov vysadené 302 kusov pstruha potočného.

 

 Plánované náklady na zarybnenie vo výške   25 136 € neboli dodržané z dôvodu nedodania objednaných násad mieňa, hlavátky a šťuky, a aj z dôvodu dodania ostatných násad o menšej dĺžke, ako boli objednané.

 

  Násady zdarma z Rady sú za poskytnutie revíru číslo 3-0070-1-1 a 3-0080-5-1 do celozväzovej povolenky a z rezervného fondu Rady

      

 

ZARYBŇOVANIE V ROKU 2009

 

                                        Skutočnosť       zdarma

druh ryby                                     plán              MO           z Rady___   

kapor dvojročný                        500 kg            500 kg       500 kg 

šťuka roček                              200 kg            200 kg

podustva                             20 000 kusov      25 200 kusov            

pstruh pot. ročný                 10 000 kusov      10 000 kusov 

pstruh pot. štvrťročný          30 000 kusov      50 530 kusov

lipeň ročný 10 cm               10 000 kusov      10 000 kusov 2 000 kusov

pstruh dúhový lovný                  900 kg            850 kg            

hlavátka ročná                          200 kusov          10 kg - dvojročná

 

 

Celková hodnota zakúpených násad je              13 669,06 € (411 794,10 Sk)

hodnota násad z Rady                                              1 771,5 € (53 368 Sk).

Plánované náklady na zarybnenie vo výške 14 498,80 € neboli dodržané i napriek doobjednaniu vyššieho počtu rýb.

Násady zdarma z Rady sú za poskytnutie revíru číslo 3-0070-1-1 a 3-0080-5-1 do celozväzovej povolenky a z rezervného fondu Rady.

 

 

 

 

 

ZARYBŇOVANIE V ROKU 2007

 

druh ryby plán Skutočnosť MO zdarma z Rady
kapor dvojročný 500 kg 500 kg 400 kg
šťuka roček 200 kg 200 kg  
podustva 50 000 kusov 41 250 kusov  
pstruh pot. 4 cm 10 000 kusov 58 450 kusov  
pstruh pot. 10 cm 0 kusov 10 000 kusov  
pstruh pot. rýchlený 30 000 kusov 0 kusov  
lipeň ročný 10 cm 16 000 kusov 10 000 kusov 1 500 kusov
pstruh dúhový lovný 1 000 kg 1 600 kg  
hlavátka ročná 200 kusov 200 kusov  

Celková hodnota zakúpených násad je 534 706,60 Sk, hodnota násad z Rady 52 000 Sk.
Násady zdarma z Rady sú za poskytnutie revíru číslo 3-0070-1-1 a 3-0080-5-1 do celozväzovej povolenky.

PLÁN ZARYBŇOVANIA V ROKU 2008

 

druh ryby povinné zarybnenie plán cena v Sk
kapor dvojročný 250 kg 500 kg 44 500 Sk
šťuka roček 0 200 kg 44 000 Sk
podustva 10 000 kusov 20 000 kusov 48 000 Sk
pstruh pot. ročný 10 000 kusov 10 000 kusov 40 000 Sk
pstruh pot. štvrťroč. 0 30 000 kusov 49 500 Sk
pstruh dúhový lovný 0 600 kg 57 600 Sk
lipeň ročný 6 500 kusov 10 000 kusov 65 000 Sk
hlavátka ročná 100 kusov 200 kusov 1 400 Sk
Celková hodnota násad 350 000 Sk