2013

 CELOORAVSKÉ PRETEKY, ŠPORTOVÝ  DEŇ  RYBÁROV  MO SRZ

 

   V tomto roku poriadame 41. ročník Celooravských pretekov v LRU. Rozhodli sme sa spojiť Celooravské preteky so Športovým dňom rybárov. Pretože predpokladáme pomerne veľkú účasť, rozdelili sme súťaže do dvoch dní.

 

   Termín konania:   deti    04.05.2013 – zraz o 8oo hodine

                     Dospelí 05.05.2013 – zraz o 7oo hodine

   Miesto konania: v nádrži pod loďou Roháče /pod autobusovým nástupišťom/.

3

 

   V prípade nízkej hladiny vody v Oravskej priehrade sa budú preteky konať pod pumpou.

   Povolený je lov na jednu udicu. Vnadenie je povolené - začiatok 5 minút pred pretekom. Zakázaný je lov na prívlač a rybku.

   Súťaže sa môžu zúčastniť členovia MO SRZ Námestovo, MO SRZ Dolný Kubín a MO SRZ Trstená a deti registrované v rybárskych krúžkoch MO SRZ Námestovo.

 

   Dĺžka preteku: dospelí - 3 hodiny 

                  deti    - 2 hodiny.  

Hodnotenie úlovkov: zadefinované bude pred začiatkom pretekov.

Po ukončení súťaže bude podaný guľáš.                            

UPOZORNENIE: Pozvánky na športový deň nebudú posielané!

             Účasť na akcii je na vlastné nebezpečie!  

 

Preteky

 

1/ Preteky detí LRU - plávaná:

   Účasť na pretekoch je podmienená vekom do 14 rokov a členstvom v rybárskych krúžkoch.

   I. kolo  11.05.2013

   II. kolo 25.05.2013

   Zraz účastníkov pri lodi, alebo pod čerpacou stanicou, podľa stavu hladiny vody, o 8oo hodine. Povolený lov na plávanú s jedným prútom. Množstvo krmiva, nástrah a návnad nie je obmedzené. Pred pretekom budú vyhlásené druhy rýb, ktoré budú bodované a ktoré si pretekár bude môcť ponechať.

   Účasť len v sprievode vedúcich krúžkov alebo rodičov, ktorí zodpovedajú za bezpečnosť.

 

2/ Oravské rybárske preteky LRU - plávaná

   Súťaž trojčlenných družstiev v LRU - plávaná za účasti družstiev z MO SRZ v Dolnom Kubíne a Trstenej.                   Termíny pretekov: 1. kolo  28.04.2013   

                  2. kolo  12.05.2013                                           

                  3. kolo  26.05.2013                 

 

   Zraz účastníkov o 600 hodine pri lodi, alebo pod čerpacou stanicou, podľa stavu hladiny vody.

Prihlášky do súťaže možno podať najneskôr do            

25.04.2013 vedúcemu pre športovú činnosť Mgr. Ivanovi Veljačikovi č.t. 0905 795564

 

 UPOZORNENIE: Pozvánky na preteky nebudú posielané!