2011

 Rybárske preteky detí 2011

 Športový deň 2011 - výsledky

Výsledky LRU plávaná 2011

 

ŠPORTOVÝ DEŇ RYBÁROV MO SRZ
  
   Termín konania:
                   deti           30.04.2011
                   dospelí        01.05.2011
   Miesto konania: v nádrži pod loďou Roháče /pod autobusovým nástupišťom/. Zraz účastníkov je o 700 hodine pri lodi. V prípade nízkej hladiny vody v Oravskej priehrade sa budú preteky konať pod pumpou.
   Povolený je lov na jednu udicu. Vnadenie je povolené - začiatok 5 minút pred pretekom. Zakázaný je lov na prívlač a rybku.
   Súťaže sa môžu zúčastniť členovia MO SRZ Námestovo a deti registrované v rybárskych krúžkoch.
   Dĺžka preteku: dospelí - 3 hodiny 
                  deti    - 2 hodiny.  
Hodnotenie úlovkov: zadefinované bude pred začiatkom pretekov.
Po ukončení súťaže bude podaný guľáš.                            
UPOZORNENIE: Pozvánky na športový deň nebudú posielané!
             Účasť na akcii je na vlastné nebezpečie!  
 
     
CELOORAVSKÉ PRETEKY v LRU
 
   38. ročník Celooravských pretekov v LRU poriada dňa 14.05.2011 MO SRZ v Dolnom Kubíne na štrkoviskách v Párnici.
UPOZORNENIE: Pozvánky na športový deň nebudú posielané.
             Doprava na vlastné náklady.
             Účasť na akcii je na vlastné nebezpečie!                                                                   
 
Preteky
 
1/ Preteky detí LRU - plávaná:
   Účasť na pretekoch je podmienená vekom do 14 rokov a členstvom v rybárskych krúžkoch.
   I. kolo 07.05.2011
   II. kolo 21.05.2011
   Zraz účastníkov pri lodi, alebo pod čerpacou stanicou, podľa stavu hladiny vody, o 8oo hodine. Povolený lov na plávanú s jedným prútom. Množstvo krmiva, nástrah a návnad nie je obmedzené. Pred pretekom budú vyhlásené druhy rýb, ktoré budú bodované a ktoré si pretekár bude môcť ponechať.
   Účasť len v sprievode vedúcich krúžkov alebo rodičov, ktorí zodpovedajú za bezpečnosť.
 
                                                            
2/ Oravské rybárske preteky LRU - plávaná
   Súťaž trojčlenných družstiev v LRU - plávaná za účasti        družstiev z MO SRZ v Dolnom Kubíne a Trstenej.                   Termíny pretekov: 1. kolo 08.05.2011   
                  2. kolo 22.05.2011                                           
                  3. kolo 29.05.2011                  
 
   Zraz účastníkov o 600 hodine pri lodi, alebo pod čerpacou stanicou, podľa stavu hladiny vody.
Prihlášky do súťaže možno podať najneskôr do 02.05.2011 vedúcemu pre športovú činnosť Mgr. Ivanovi Veljačikovi
č.t. 0905 795564
 
 UPOZORNENIE: Pozvánky na preteky nebudú posielané!