Povolenky

Výdaj povolení a platenie členského na rok 2019

V roku 2019 budeme vydávať povolenky v budove MAKYTY a.s.,

Námestie A. Bernoláka 375/1 v Námestove

Výdaje povolení na rok 2019 sa uskutočnia v dňoch:

  1. 29.12.2018      09 oo – 13 oo hod.   MAKYTA, A. Bernoláka 375/1
  2. 05.01.2019      09 oo – 13 oo hod.   MAKYTA, A. Bernoláka 375/1
  3. 13.01.2019      13 oo – 17 oo hod.   MAKYTA, A. Bernoláka 375/1
  4. 26.01.2019      13 oo – 17 oo hod.   MAKYTA, A. Bernoláka 375/1
  5. 03.02.2019      13 oo – 17 oo hod.   MAKYTA, A. Bernoláka 375/1
  6. 16.02.2019      09 oo – 13 oo hod.   MAKYTA, A. Bernoláka 375/1
  7. 24.02.2019      13 oo – 17 oo hod.   MAKYTA, A. Bernoláka 375/1
  8. 10.03.2019      09 oo – 13 oo hod.   MAKYTA, A. Bernoláka 375/1
  9. 23.03.2019      09 oo – 13 oo hod.   MAKYTA, A. Bernoláka 375/1
  10. 31.03.2019      09 oo – 13 oo hod.   MAKYTA, A. Bernoláka 375/1

 

CENNÍK POVOLENÍ NA ROK 2019 NÁJDETE TU.

 

Upozornenie: Toto sú všetky výdajné termíny! Nenechávajte si platenie členského a nákup povoleniek na poslednú chvíľu. V jednom termíne musíme vybaviť okolo 140 členov.

Dňom 31.03.2019 výdaj povolení končí!

Študenti od 18 rokov do 25 rokov predložia pri výdaji Potvrdenie o návšteve školy. Bez uvedeného potvrdenia nebudú členovi poskytnuté študentské zľavy.
Členovia SRZ s ťažkým zdravotným postihnutím a invalidní dôchodcovia pri výdaji povolení na rybolov predložia platný Preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo Rozhodnutie o uznaní invalidného dôchodku.