Povolenky

     Dňa 16. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 804/2020, ktorým je od soboty 19. decembra 2020 od 05:00 do 01:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 29. decembra 2020. Uznesenie ustanovuje výnimky zo zákazu vychádzania.                                                

      Zákaz vychádzania má vplyv na predaj povolení na rybolov na rok 2021. Výdaj povolení tak, ako to bolo predchádzajúce roky zvykom, môže byť od 19. decembra 2020 porušením zákazu vychádzania.

   V roku 2021 budeme vydávať povolenky v závislosti od opatrení prijatých vládou SR. OnLine predaj povolení uskutočníme po ukončení „LockDownu“. O spustení takejto formy predaja, poprípade predaja povolení v budove Makyty, Vás budeme informovať na webových stránkach.

Študenti od 18 rokov do 25 rokov predložia pri výdaji Potvrdenie o návšteve školy. Bez uvedeného potvrdenia nebude členovi poskytnutá študentská zľava členského príspevku. 
Členovia SRZ s ťažkým zdravotným postihnutím a invalidní dôchodcovia pri výdaji povolení na rybolov predložia platný Preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo Rozhodnutie o uznaní invalidného dôchodku.