Výbor MO SRZ

VÝBOR
Závodný Matúš, Mgr. predseda 0910 140 315
Veljačik Ivan, Mgr. tajomník 0905 795 564
Migra Vladimír, RNDr. podpredseda 0918 417 423
Stehlík Martin hospodár 0902 152 321
Piussi Ján, Ing. účtovník 0907 213 531
Pšenák Tibor, Ing. pokladník 0903 192 671
Planeta Ľudovít športová činnosť 0903 535 175
Košťal Ľubomír športová činnosť 0950 641 225
Dulovec Igor brigádnická činnosť 0904 929 085
Štefaňák Lukáš kultúrno-výchovná činnosť 0911 832 506
Glonek Peter kultúrno-výchovná činnosť 0911 967 776
     
KONTROLNÁ KOMISIA
   
Hajdučík Matej predseda 0904 391 616
Juriňák Peter, Ing. člen 0904 366 932
Pánek Peter, Ing. člen 0903 378 949
     
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
   
Ťapák Anton, Ing. predseda 0903 847 621
Kriško Dušan, JUDr.    
Mačor Jozef    
Ťapák Dušan, Mgr.    
Hranický Tibor    
Brňák Ján    
     
VEDÚCI RYBÁRSKEJ STRÁŽE
   
Glonek Peter   0911 967 776