Výbor MO SRZ

VÝBOR
Migra Vladimír, RNDr. predseda 0918 417 423
  tajomník  
Pšenák Tibor, Ing. podpredseda, pokladník 0903 192 671
Stehlík Martin hospodár 0902 152 321
Piussi Ján, Ing. účtovník 0907 213 531
Veljačik Ivan, Mgr. športová činnosť 0905 795 564
Dulovec Igor brigádnická činnosť 0904 929 085
Jašura Peter správca rybárskeho domu 0948 774 512
Závodný Matúš, Mgr. kultúrno-výchovná činnosť 0910 140 315
Košťal Ľubomír člen 0908 862 373
     
     
KONTROLNÁ KOMISIA
   
Hajdučík Matej predseda 0904 391 616
Juriňák Peter, Ing. člen 0904 366 932
Pánek Peter, Ing. člen 0903 378 949
     
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
   
Ťapák Anton, Ing. predseda 0903 847 621
Kriško Dušan, JUDr.    
Mačor Jozef    
Ťapák Dušan, Mgr.    
Hranický Tibor    
Brňák Ján    
     
VEDÚCI RYBÁRSKEJ STRÁŽE
   
Glonek Peter   0911 967 776