Na stiahnutie

Súvisiaci obrázok     Prihláška za člena SRZ

Súvisiaci obrázok​     Vzor návrhu kandidáta do orgánov MO SRZ

Súvisiaci obrázok     Volebný poriadok ZO SRZ

Súvisiaci obrázok     Záväzná objednávka 2018

Súvisiaci obrázok     Vysvetlivky ku záväznej objednávke 2018

Brigády - Prezenčná listina

 

Žiadosť o prerušenie členstva      pdf.bmp