Na stiahnutie

Súvisiaci obrázok     Komentár k privlastňovaniu si úlovkov § 14 ods. 2 písm. a)

Súvisiaci obrázok     Grafické znázornenie privlastňovania si rýb § 14 ods. 2 písm. a)

Súvisiaci obrázok     Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb

Súvisiaci obrázok     Prihláška za člena SRZ a Súhlas so spracúvaním osobných údajov – DOSPELÝ

Súvisiaci obrázok     Prihláška za člena SRZ a Súhlas so spracúvaním osobných údajov – DO 18 ROKOV

Súvisiaci obrázok     Žiadosť o prerušenie členstva

Súvisiaci obrázok​     Žiadosť o prestup člena

Súvisiaci obrázok​     Vzor návrhu kandidáta do orgánov MO SRZ

Súvisiaci obrázok     Volebný poriadok ZO SRZ

Súvisiaci obrázok     Brigády – Prezenčná listina