Legislatíva


Súvisiaci obrázok     Stanovy SRZ

Súvisiaci obrázok     Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve

Súvisiaci obrázok     Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Súvisiaci obrázok     DvojDOHODA platná od 01.01.2019

Súvisiaci obrázok​     Spoločný rybársky poriadok platný od 01.01.2019

Súvisiaci obrázok     Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve

Súvisiaci obrázok     Miestny rybársky poriadok 2018 – 2020

Súvisiaci obrázok     Organizačný poriadok SRZ

Súvisiaci obrázok     Volebný poriadok

Súvisiaci obrázok     Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny

     CHKO Horná Orava - Stupne ochrany