Legislatíva

 Súvisiaci obrázok   Uznesenie vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020

 Súvisiaci obrázok   Uznesenie vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020

Súvisiaci obrázok    Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov č. 1433/31/20-Sekr.

Súvisiaci obrázok     Stanovy SRZ

Súvisiaci obrázok     Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve

Súvisiaci obrázok     Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve

Súvisiaci obrázok     Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Súvisiaci obrázok     DvojDOHODA platná od 03.01.2020

Súvisiaci obrázok​     Rybársky poriadok pre držiteľov Kaprového zväzového povolenia 2020

Súvisiaci obrázok     Dodatok č. 1 ku Kaprovému zväzovému rybárskemu poriadku na rok 2020 platný od 25.03.2020

Súvisiaci obrázok     Miestny rybársky poriadok 2020 – 2022

Súvisiaci obrázok     Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Súvisiaci obrázok     Vyhláška 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

 Súvisiaci obrázok    Vyhláška 173/2005 MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava

     Územia podľa príloh Vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava

     Chránené rybie oblasti na Oravskej priehrade

Súvisiaci obrázok     Organizačný poriadok SRZ

Súvisiaci obrázok     Volebný poriadok