Legislatíva

Súvisiaci obrázok     Zákon č. 139/2002 o rybárstve

Súvisiaci obrázok     Stanovy SRZ

Súvisiaci obrázok     Organizačný poriadok SRZ

Súvisiaci obrázok     Volebný poriadok

Súvisiaci obrázok     TrojDOHODA

Súvisiaci obrázok     Vyhláška MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve

Súvisiaci obrázok     Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny

     CHKO Horná Orava - Stupne ochrany

Súvisiaci obrázok     Miestny rybársky poriadok 2018 - 2020