2008

Výsledky LRU plávaná 2008

 

CELOORAVSKÉ PRETEKY v LRU

36. ročník Celooravských pretekov v LRU poriada dňa 10.05.2008 MO SRZ v Dolnom Kubíne na štrkoviskách v Párnici.

UPOZORNENIE: Pozvánky na športový deň nebudú posielané! Účasť na akcii je na vlastné nebezpečie!

ŠPORTOVÝ DEŇ RYBÁROV MO SRZ

Termín konania: 4.05.2008

Miesto konania: v nádrži pod loďou Roháče /pod autobusovým nástupišťom/. Zraz účastníkov je o 700 hodine pri lodi.

Povolený je lov na jednu udicu. Vnadenie je povolené - začiatok 5 minút pred pretekom. Zakázaný je lov na prívlač a rybku. Súťaže sa môžu zúčastniť členovia MO SRZ Námestovo a deti registrované v rybárskych krúžkoch. Dĺžka preteku: dospelí - 3 hodiny, deti - 2 hodiny.

Hodnotenie úlovkov: zadefinované bude pred začiatkom pretekov.

Po ukončení súťaže bude podaný guľáš.

UPOZORNENIE: Pozvánky na športový deň nebudú posielané! Účasť na akcii je na vlastné nebezpečie!

SÚŤAŽE

1/ Preteky detí LRU - plávaná:

Účasť na pretekoch je podmienená vekom do 14 rokov a členstvom v rybárskych krúžkoch.
I. kolo 26.04.2008
II. kolo 17.05.2008
Zraz účastníkov pri lodi Roháče o 8oo hodine. Povolený lov na plávanú s jedným prútom. Množstvo krmiva, nástrah a návnad nie je obmedzené. Pred pretekom budú vyhlásené druhy rýb, ktoré budú bodované a ktoré si pretekár bude môcť ponechať.

2/ Oravské rybárske preteky LRU - plávaná

Súťaž trojčlenných družstiev v LRU - plávaná za účasti družstiev z MO SRZ v Dolnom Kubíne a Trstenej. Termíny pretekov: 1. kolo 27.04.2008
2. kolo 18.05.2008
3. kolo 25.05.2008

Zraz účastníkov o 600 hodine pri lodi Roháče /pod autobusovým nástupišťom.
Prihlášky do súťaže možno podať najneskôr do 25.04.2008 vedúcemu pre športovú činnosť Mgr. Ivanovi Veljačikovi
č.t. 0905 795564

UPOZORNENIE: Pozvánky na preteky nebudú posielané!