Novinky

Výbor MO SRZ upozorňuje všetkých členov našej organizácie na zmeny v Miestnom rybárskom poriadku platnom od 01.01.2018 na obdobie 3 rokov. Zmeny sa týkajú revírov  3-0070-1-1  - Biela Orava č. 1 (kaprový) a 3-0080-5-1  - Biela Orava č. 2 (lipňový).