Zákaz chytania v "bazéne" kvôli konaniu rybárských pretekov