Zmena brigády: ČISTENIE BREHOV ORAVSKEJ PRIEHRADY

!!! Zmena sa týka miesta a času stretnutia !!!