Zarybnovanie dňa 08.05.2023

Dňa 08.05.2023 sa zarybňuje Lipňom 2r. lipňovi revír Biela Orava. Zraz pri moste v Breze o 10: 00.

Potom sa pôjde ešte zarybňovať o 14: 00 pstruhom potočným 1, 5r do pstruhových revírov Biela Orava a Klinianka. Zraz tiež pri moste v Breze.

Tel: 0902 152 321