Spravodaj č. 2/2020 – Mimoriadny

Vážení členovia SRZ MO Námestovo,

dávame vám do pozornosti druhé – mimoriadne vydanie Spravodaja našej organizácie. Nájdete ho v položke SPRAVODAJ