Športový deň 2012 - výsledky

Dňa 29.4.2012 sa uskutočnil športový deň rybárov. Konali sa rybárske preteky, ktoré vyhral Pavol Sučák. Okrem 1. ceny získal aj  pohár, ktorý mu  odovzdal primátor mesta Ing. Ján Kadera. Úspešná a pekná akcia bola zorganizovaná výborom MO SRZ. Zároveň sa chceme poďakovať sponzorom, ktorí na akciu prispeli. Výsledky (prvých 10):

Výsledková listina dospelí                               Výsledková listina deti