ŠKOLENIE A SKÚŠKY NOVÝCH ČLENOV SRZ

Termíny školenia a skúšok:

Členom SRZ sa môže stať iba fyzická osoba, ktorá úspešne absolvuje školenia a skúšky zo základných rybárskych predpisov a preukáže dostatočné rybárske znalosti záverečnou skúškou. (§ 5 ods. 1 písm. c Stanov SRZ)

Bez absolvovania školenia nebude môcť záujemca o členstvo absolvovať skúšky.

Školenie:         24.03.2019 o 9 00 hod. v ZŠ, Komenského ulica 33

Skúšky:           07.04.2019 o 9 00 hod. v ZŠ, Komenského ulica 33