Oznam o konaní členskej schôdze

Oznam o konaní členskej schôdze