Komentár vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 (K privlastňovaniu si úlovkov § 14 ods. 2 písm. a))

Ministerstvo životného prostredia na svojej oficiálnej stránke zverejnilo dokument 

Komentár vyhlášky MŽP SR č. 381/2018.

Komentár k privlastňovaniu si úlovkov § 14 ods. 2 písm. a)

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb § 14 ods. 2 písm. a)

Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb