Dôležité informácie v roku 2019

Vážení členovia MO SRZ Námestovo,

radi by sme Vás upozornili na niektoré novinky, ktoré vstúpili do platnosti 01.01.2019:

1. Zákon č. 216/2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2. Vyhláška č. 381/2018 Z. z. – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

3. Novelizácia stanov SRZ.

4. Nové tlačivá MO SRZ:         Prihláška za člena MO SRZ – dospelý žiadateľ

                       Prihláška za člena MO SRZ – neplnoletý žiadateľ

                       Žiadosť o prestup člena

                       Žiadosť o prerušenie členstva

Všetky spomínané dokumenty nájdete aj na našej webovej stránke v sekcii LEGISLATÍVA alebo NA STIAHNUTIE. Vo vlastnom záujme si tieto dokumenty naštudujte. Vyhnete sa tým možným nedorozumeniam a konfliktom v budúcnosti.

 

     Výbor MO SRZ Námestovo